PERTANDINGAN MEWARNA TABIKA PERPADUAN TAMAN SENTOSA ANJURAN BERSAMA PERPUSTAKAAN GEMAS

Aktiviti terkini | 13 Oktober 2017

Tempat Aktiviti:
Tabika Perpaduan Taman Sentosa, Gemas

Tujuan :
• Mengetengahkan bakat pelajar Tabika Perpaduan Taman Sentosa.
• Melatih pelajar untuk menzahirkan kretiviti mereka.

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Mengeratkan hubungan antara komunita setempat dengan Penyedia perkhidmatan dan juga staf PI1M itu sendiri.
• Mendidik penggunjung tentang keselamatan internet.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :