LIVE FB: KECERDASAN MENTAL

Aktiviti terkini |17 Disember 2021

Tempat Aktiviti:
Platform Facebook Page Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) Taman Sentosa.

Tujuan Aktiviti :
. • Membuka mata tentang kepentingan kecerdasan mental disalam kehidupan seharian yang sangat penting dalam mencapai kesihatan mental yang baik.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Pengenalan kecerdasan
• Kelas-kelas kecerdasan
• Cara mencapai kecerdasan mental


Kebaikan / Kelebihan aktiviti :
• Mengatasi ganguan kesihatan terhadap otak jika tidak ada kesedaran atau kefahaman tentang kecerdasan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :